မီတာခ ပုံမှန်ထက် ပိုမကျအောင် ရှောင်သင့်သည့် အချက် ( ၂၄ ) ချက်…

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သုံးစြဲရာတြင္ စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသုံးထားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားက သင့္အိမ္ရဲ႕ မီတာခကို ပုံမွန္ထက္ ပိုမို က်သင့္ေစႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မီတာခ ေခြၽတာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) တစ္အိမ္လုံးတြင္ မည္သူမွ် မရွိေနခ်ိန္၌ မလိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈ အားလုံးကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသုံးစြဲပါ။

(၂) မီးပူတိုက္ေနစဥ္၊ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ ေခတၱ ထသြားပါက၊ မီးပူခလုပ္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္အသုံးကို ေခြၽတာပါ။

(၃) အမွန္တကယ္ ၾကည့္မည့္အခ်ိန္၌သာ တီဗြီကိုဖြင့္ပါ။ ၾကည့္သူမရွိဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၄) မ်က္ႏွာသစ္စဥ္၊ သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ဖြင့္ထားပါက၊ ေရဆုံးရႈံးရၿပီး၊ ေရျပန္တင္ရန္ လွ်ပ္စစ္သုံးဖို႔ လိုအပ္လာပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ။

(၅) လူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ပန္ကာမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင္းက မီတာခ ပိုက်ေစပါ၍ အသုံးလိုမွ ဖြင့္ပါ။

(၆) ေလေအးေပးစက္၏ အပူခ်ိန္ကို ေနသာထိုင္သာရွိေသာ 24-25°C ခန႔္ ရွိ႐ုံသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

(၇) တီဗြီႏွင့္ ေအာက္စက္တို႔ကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကို အၿပီးပိတ္ပါ။

Remote Control ျဖင့္သာ ပိတ္၍ Standby Mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတက္ေနပါမည္။

(၈) အေပၚေရတိုင္ကီ ေရျပည့္သည္ႏွင့္ ေရတင္စက္ကို အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေစမည့္ စနစ္အား အသုံးျပဳပါ။

ေရမ်ား လွ်ံက်သည္ကို ျမင္ရ ၾကားရမွ ေရေမာ္တာကို ေျပးပိတ္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေလလြင့္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ မီတာခ ပို၍ ကုန္ေစပါမည္။

(၉) ကြန္ပ်ဴတာကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကို ပိတ္ပါ။ Standby mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လွ်ပ္စစ္စားမႈ ရွိေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။

(၁၀) Exhaust Fan မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သာ သုံးပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္မထားသင့္ပါ။

(၁၁) ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို အသုံးခ်ပါ။ မလိုအပ္ေသာ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို ေလွ်ာ့သုံးပါ။

(၁၂) လမ္းမီးမ်ား၊ ၿခံတြင္းမီးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္သုံး LED မီးစနစ္အား အတတ္ႏိုင္ဆုံး အသုံးျပဳပါ။

(၁၃) လတ္တေလာ အသုံးမျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ Plug ေခါင္းမ်ားကို Socket မ်ားမွ ျဖဳတ္ထားပါ။

(၁၄) လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ မီတာခမ်ားမ်ား က်သင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။

(၁၅) ႐ိုး႐ိုးမီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းထက္ Energy Saving Lamp ကို ေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

Energy Saving Lamp ထက္ LED မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

(၁၆) Hot Plate သုံး၍ ေရေႏြးအိုး တည္ပါက၊ ေရေႏြးဆူမွတ္ထက္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ လူက မီးခလုပ္ကို ပိတ္ႏိုင္၍ လွ်ပ္စစ္အသုံးပိုေစပါသည္။

ေရဆူမွတ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ခလုပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေစေသာ ေရေႏြးတည္ခရားကို သုံးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသင့္ပါသည္။

(၁၇) မလိုအပ္ေသာ မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ။

(၁၈) နားေထာင္သူမရွိပဲႏွင့္ အေခြဖြင့္စက္သုံး၍ တီဗြီျဖင့္ သီခ်င္းေခြမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာပါ။

(၁၉) အိမ္အတြင္းႏွင့္ ၿခံဝင္းအတြင္း ေရပိုက္မလုံမႈ၊ ေရဘုံဘိုင္ ေရစိမ့္မႈတို႔ကို ျပဳျပင္ပါ။ ေရယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေရတင္ခ်ိန္ပိုမ်ားေလ မီတာခ ပိုကုန္က်မႈ ျဖစ္ေစပါမည္။

(၂၀) အိမ္ျပင္ပ၌ထြန္းေသာ မီးမ်ားကို ေန႔အလင္းေရာင္ရွိခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ။

(၂၁) လမ္းမီးမ်ားကို အလင္းေရာင္ရွိေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ။

အလင္းေရာင္အားနည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းမီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဖြင့္ေစၿပီး၊ အလင္းေရာင္ေပၚထြက္လာပါက အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေစသည့္စနစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

(၂၂) ေရပူသုံးဘြိဳင္လာ၊ ေရေႏြးစက္တို႔ကို အသုံးျပဳမည့္အခ်ိန္မွ ဖြင့္ပါ။ သုံးၿပီးက ခလုပ္ပိတ္ထားပါ။

(၂၃) ေလေအးေပးစက္၏ ေလစစ္ဇကာႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အေအးဓာတ္ အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

(၂၄) ျမက္ခင္းေရဖ်န္းစနစ္၊ ေရပန္းတို႔ကို လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ပိုသုံးျခင္းကို ေလ်ာ့ပါ။ ေရပိုကုန္ရာမွ၊ ေရစုပ္စက္/ေရတင္စက္မ်ားကို

အခ်ိန္ၾကာၾကာသုံးရသည္မွ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ပိုကုန္က်ႏိုင္ေစပါသည္။

Crd: Kyaw Swar Ohnn

unicode

လွ်ပ္စစ္ဓာတ်အားကို သုံးစြဲရာတြင် စနစ္တက် အသုံးမျပုျခင်း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသုံးထားျခင်း စသည့်အခ်က္မ်ားက သင့်အိမ်ရဲ့ မီတာခကို ပုံမွန္ထက် ပိုမို က်သင့်စေနိုင္ပါသည်။

ထို့ကြောင့် မီတာခ ခြျေတာနိုင်ရန်အတြက် ဆောင်ရန်၊ ရွောင်ရန် အခ်က္မ်ားကို ဖော်ျပေပးလိုက္ပါသည်။

(၁) တစ်အိမ္လုံးတြင် မည်သူမွ် မရွိနေခိန်၌ မလိုအပ်သော လွ်ပ္စစ်အသုံးျပုမှု အားလုံးကို ပိတ်ျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာသုံးစြဲပါ။

(၂) မီးပူတိုက်နေစဉ်၊ တစ္ခုခုလုပ်ရန် ခေတ္တ ထသြားပါက၊ မီးပူခလုပ္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ်အသုံးကို ခြျေတာပါ။

(၃) အမွန္တကယ် ကြည့္မည့်အခိန်၌သာ တီဗြီကိုဖြင့္ပါ။ ကြည့်သူမရွိဘဲ အခိန်ျပည့် ဖြင့္ထားျခင်းကို ရွောင်ကြဉ္ပါ။

(၄) မ်က္နွာသစ္စဉ်၊ သြားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖြင့္ထားပါက၊ ရေဆုံးရှုံးရပြီး၊ ရျေပန္တင်ရန် လွ်ပ္စစ်သုံးဖို့ လိုအပ္လာပါမည်။

ထို့ကြောင့် သြားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ္ထားျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာပါ။

(၅) လူရွိသည်ျဖစ်စေ၊ မရွိသည်ျဖစ်စေ၊ ပန္ကာမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင်းက မီတာခ ပိုက်စေပါ၍ အသုံးလိုမွ ဖြင့္ပါ။

(၆) ေလေအးပေးစက်၏ အပူခိန္ကို နေသာထိုင်သာရွိသော 24-25°C ခန့် ရွိရုံသာ အသုံးျပုသင့္ပါသည်။

(၇) တီဗြီနွင့် အောက္စက္တို့ကို အသုံးမျပုသည့်အခါ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကို အပြီးပိတ္ပါ။

Remote Control ျဖင့်သာ ပိတ်၍ Standby Mode ျဖင့် ထားသည့္တိုင် လွ်ပ္စစ္မီတာတက်နေပါမည်။

(၈) အေပါ်ရေတိုင္ကီ ရျေပည့်သည္နွင့် ရေတင္စက္ကို အလိုအေလ်ာက်ရပ်စေမည့် စနစ်အား အသုံးျပုပါ။

ရေမ်ား လွ်ံက်သည္ကို ျမင်ရ ကြားရမွ ေရေမ္တာာကို ေျပးပိတ်ျခင်းက လွ်ပ္စစ်လေလြင့္မှု ျဖစ်စေပါသည်။ မီတာခ ပို၍ ကုန်စေပါမည်။

(၉) ကြန္ပ်ူတာကို အသုံးမျပုသည့်အခါ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကို ပိတ္ပါ။ Standby mode ျဖင့် ထားသည့္တိုင် လွ်ပ္စစ္စားမှု ရွိနေသည္ကို သတျိပုစေလိုပါသည်။

(၁၀) Exhaust Fan မ်ားကို လိုအပ်သည့်အခိန်သာ သုံးပါ။ အခိန်ျပည့် ဖြင့္မထားသင့္ပါ။

(၁၁) ျပင္ပအလင်းရောင္ကို အသုံးခ်ပါ။ မလိုအပ်သော အိမ္တြင်းလွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို လွေ်ာ့သုံးပါ။

(၁၂) လမ်းမီးမ်ား၊ ခြံတြင်းမီးမ်ားကို ေနေရာင်ျခည်သုံး LED မီးစနစ်အား အတတ္နိုင္ဆုံး အသုံးျပုပါ။

(၁၃) လတ္တေလာ အသုံးမျပုသည့် လွ်ပ္စစ္ပစ္စည်းမ်ား၏ Plug ခေါင်းမ်ားကို Socket မ်ားမွ ျဖုတ္ထားပါ။

(၁၄) လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာသုံးစြဲျခင်းျဖင့် မီတာခမ်ားမ်ား က်သင့်ျခင်းမွ ရွောင်ရွားပါ။

(၁၅) ရိုးရိုးမီးလုံး၊ မီးခေ်ာင်းထက် Energy Saving Lamp ကို ရြေးခ်ယ် အသုံးျပုသင့်သည်။

Energy Saving Lamp ထက် LED မီးလုံး၊ မီးခေ်ာင်းမ်ားကို ရြေးခ်ယ် အသုံးျပုသင့်သည်။

(၁၆) Hot Plate သုံး၍ ေရေနြးအိုး တည္ပါက၊ ေရေနြးဆူမွတ္ထက် အခိန်ကေ်္လာန္မြွ လူက မီးခလုပ္ကို ပိတ္နိုင်၍ လွ်ပ္စစ်အသုံးပိုစေပါသည်။

ရေဆူမွတ်ရောက်သည္နွင့် ခလုပ္ကို အလိုအေလ်ာက် ပိတ်ေစေသာ ေရေနြးတည္ခရားကို သုံးျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာသင့္ပါသည်။

(၁၇) မလိုအပ်သော မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာပါ။

(၁၈) နားထောင်သူမရွိပဲနွင့် အေခြဖြင့္စက်သုံး၍ တီဗြျီဖင့် သီခ်င်းခြေမ်ား အခိန်ျပည့် ဖြင့္ထားျခင်းကို ဆင်ျခင်ျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကိုခြျေတာပါ။

(၁၉) အိမ်အတြင်းနွင့် ခြံဝင်းအတြင်း ရေပိုက္မလုံမှု၊ ရေဘုံဘိုင် ရေစိမ့္မှုတို့ကို ျပုျပင္ပါ။ ရေယိုစိမ့္မှုကြောင့် ရေတင္ခိန္ပိုမ်ားလေ မီတာခ ပိုကုန္က်မှု ျဖစ်စေပါမည်။

(၂၀) အိမ်ျပင္ပ၌ထြန်းသော မီးမ်ားကို နေ့အလင်းရောင်ရွိခိန္တြင် ပိတ္ထားျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာပါ။

(၂၁) လမ်းမီးမ်ားကို အလင်းရောင်ရွိသော အခိန္မ်ား၌ ပိတ္ထားျခင်းျဖင့် လွ်ပ္စစ္ကို ခြျေတာပါ။

အလင်းရောင်အားနည်းလာသည့်အခိန္တြင် လမ်းမီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက် ဖြင့်စေပြီး၊ အလင်းရောင်ပေါ်ထြက္လာပါက အလိုအေလ်ာက္ပိတ်စေသည့္စနစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

(၂၂) ရေပူသုံးဘြိုင္လာ၊ ေရေနြးစက္တို့ကို အသုံးျပုမည့်အခိန္မွ ဖြင့္ပါ။ သုံးပြီးက ခလုပ္ပိတ္ထားပါ။

(၂၃) ေလေအးပေးစက်၏ လေစစ္ဇကာနွင့် ဓာတ်ငြေ့တို့ကို ပုံမွန္စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းျခင်းျဖင့် အေအးဓာတ် အျပည့်ရေအာင် ဆောင်ရက္ပြါ။

(၂၄) ျမက္ခင်းရေဖ်န်းစနစ်၊ ရေပန်းတို့ကို လိုအပ်သည္ထက် အခိန္ပိုသုံးျခင်းကို လေ်ာ့ပါ။ ရေပိုကုန်ရာမွ၊ ရေစုပ္စက်/ရေတင္စက္မ်ားကို

အခိန်ကြာကြာသုံးရသည္မွ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ပိုကုန္က်နိုင်စေပါသည်။

Crd: Kyaw Swar Ohnn


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *